Over Shiatsu

over shiatsu massage

Traditional Chinese Medicine

Shiatsu is een oude Chinese geneeswijze/ massagevorm, al heel vroeg overgenomen in Japan en ook
daar verder ontwikkeld. Begin 20ste eeuw is shiatsu ook overgewaaid naar de Westerse wereld. Shiatsu is gestoeld op het gedachtegoed van tcm (traditional Chinese medicine). Dit is een zeer omvangrijke, uitgekristalliseerde, holistische
manier van denken en handelen. Onder andere: acupunctuur, qigong en Chinese kruidenleer zijn gebaseerd op hetzelfde gedachtegoed.